کسب و کار خود را تبلیغ کنید

تخفیف گروهی شیوه ای نوین برای تبلیغ کسب و کار است که در آن هم فروشنده و هم خریدار سود میبرند و به اصطلاح معامله ای برد – برد است.

در روش هاس سنتی ، فروشندگان کالا و خدمات برای تبلیغات باید هزینه هایی مشخص کنند و با توجه به قدرت مالی خود به تبلیغ بپردازند که اکثر این تبلیغات بازدهی مورد نظر صاحبان کالا و خدمات را ندارد.

ولی در روش تخفیف گروهی ، هزینه تبلیغات بصورت هدفمند و در حد خیلی کم میباشد ، یعنی در این روش شما ابتدا از دیده شدن توسط مشتری مطمئن میشوید و سپس هزینه ناچیز تبلیغات ، آن هم بصورت تخفیف روی فروش ، میپردازید. به عبارتی اول به هدف می رسید سپس هزینه ناچیزی میپردازید.

گمبرون تخفیف ، با ایجاد بستر مناسب برای ارتباط مشتری نهایی (مصرف کننده واقعی) و صاحبان کالا و خدمات ، اقدام به پیشرفت شما در کار و کسب تان می نماید.

کافی است به ما اعتماد کنید و آینده روشن را در چند قدمی خود ببینید.

“تا مشتری برایتان نیامده هزینه تبلیغات نپردازید”

 

ما تنها پیشنهادها را در سایت گمبرون تخفیف ثبت و ارائه نمی‌کنیم،‌ بلکه تمامی مشتریان و دوستان و آشنایان را از آن باخبر می‌کنیم؛ درواقع با ارائه خدمات یا کالاهای خود، شما با تعداد زیادی از مشتریانی که منتظرند ، اخبار شما را بشنوند روبرو هستید.

 

در صورتی که خدمات خوب و مشتری پسند ارائه دهید ، کاربران گمبرون تخفیف به مشتریان دائمی شما تبدیل شده و سود روز افزون نصیب شما خواهد شد.

 

همین الان برای فروش بیشتر و نه فقط بهتر دیده شدن، با ما تماس بگرید.