شرایط تعویض و کنسلی سفارشات

با توجه به قوانین و مقررات سایت که هنگام ثبت نام ، با آن موافقت میکنید ، در حالت کلی امکان تعویض و یا کنسل کردن سفارشات وجود ندارد ، مگر به دو دلیل:

1- در بخش توضیحات محصول امکان تعویض یا کنسلی را درج کرده باشد.

2- مشکل از سمت گمبرون تخفیف بوده باشد.

 

در این دو حالت ، ابتدا از قسمت پشتیبانی تماس بگیرید و با ذکر دلیل درخواست تعویض یا کنسلی را ثبت فرمایید ، ادامه مراحل با شما هماهنگ خواهد شد.