پاکسازی میترا
بندرعباس - اوقاف - خ کوی نواب - نبش کوچه کوشا ، سالن قاصدک
انجام خدمات زیبایی و آرایشی